امکانات نرم افزار فارس لایو

تعریف سازمان

تخصیص دسته بندی به سازمان

تنظیم عکس پروفایل سازمان

تنظیم عکس هدر برای هر سازمان

ثبت آدرس اختصاصی سازمان ها

تغییر وضعیت سازمان هابه فعال و غیر فعال

محدود کردن سازمان در ثبت کاربر در جلسات

تعریف دوره اعتبار سازمان

تعریف نوع سازمان

لیست سازمان های تعریف شده

حذف سازمان

نمایش جزئیات سازمان مربوطه

ویرایش اطلاعات سازمان خاص

تعریف دسته بندی های سازمان ها

جستجوی پیشرفته بر اساس انواع فیلتر ها روی سازمان ها

کاربران سازمان ها

تعریف کاربر جدید و تخصیص کاربر به سازمان مورد نظر

تخصیص نقش کاربری به کاربر سازمان

تخصیص کاربر به دسته بندی

تغییر وضعیت کاربر به فعال و غیر فعال

تعریف عکس پروفایل کاربر

مشاهده لیست کاربران سازمان خاص

جستجوی پیشرفته بر اساس انواع فیلتر ها روی کاربران

مدیریت رمز عبور کاربران

حذف کاربر

ویرایش اطلاعات کاربر

تعلیق کاربر

آزمون ها

تعریف نامحدود بانک سوال برای هر استاد

تعریف نامحدود آزمون برای هر جلسه

امکان تعیین محدودیت ساعت آزمون به صورت ثابت و یا شناور

تعریف نامحدود سوال در هر بانک سوال

تعریف انواع سوالات اعم از تستی ، تستی - تصویری ، تشریحی

تعیین شیوه نمایش سوالات هر آزمون بر اساس نمایش تصادفی یا یکسان برای هر کاربر

تخصیص بانک سوال و انتخاب دلخواه سوالات برای هر آزمون توسط استاد و مدیر

امکان تصحیح آزمون پس از پایان زمان آزمون به صورت اتوماتیک و یا دستی

کلاس ها

ایجاد کلاس

تعیین مدرس برای کلاس

تعیین نوع آفلاین - آنلاین وبینار برای کلاس

تخصیص نام کلاس

تعریف کد دسترسی مجزا برای مدرس و کاربر معمولی برای ورود

تعیین ماکزیمم افراد شرکت کننده در کلاس

تعریف لوگو

تعریف پیام خوش آمدگویی

تعریف توضیحات کلاس

تنظیمات فنی کلاس

غیر فعال کردن میکروفن کاربران

غیرفعال کردن دوربین

غیرفعال کردن چت عمومی

غیرفعال کردن چت خصوصی

غیر فعال کردن توت

مخفی کردن لیست کاربران

حضور غیاب دانش آموزان هر دقیقه یکبار

جستجوی پیشرفته بر اساس انواع فیلترها

لیست وضعیت برگزاری کلاس ها

ورود کاربر به کلاس

امکان مسدودسازی کاربران

رفع مسدودیت کاربران به صورت تکی و گروهی

افزودن کاربر به کلاس

حذف کاربر از کلاس

مشاهده اطلاعات جزئی کلاس

حذف کلاس

تعریف نامحدود جلسه بر هر کلاس

ارسال اسلایدربرای هر جلسه قبل از شروع کلاس

آپلود فایل در هر جلسه

آپلود ویدئو در هر جلسه

نمایش لیست آپلودها برای هر جلسه

نمایش لیست ویدئوها برای هر جلسه

نمایش لیست کاربران مسدود شده